0907.881.877

[email protected]

Không nên khen trẻ thông minh

Không nên khen trẻ thông minh

Không nên khen trẻ thông minh

Các nghiên cứu cho thấy những trẻ em được khen chăm chỉ, nỗ lực có cơ hội thành công hơn nhiều so với trẻ được khen thông minh.
Không nên khen trẻ thông minh
Làm thế nào để các giáo viên có thể giúp học sinh của mình tiến bộ hơn? –  Đó là câu hỏi là tất cả mọi người đều quan tâm tới.

Tâm lý tăng trưởng – nghĩa là quan niệm cho rằng trí thông minh được nuôi dưỡng, phát triển theo năm tháng chứ không phải bất biến.
Trong mỗi nghiên cứu, học sinh từ 9 đến 12 tuổi đã hoàn thành một trò chơi để giải quyết vấn đề. Sau đó, các em sẽ được chia làm hai nhóm : Nhóm 1 sẽ được thông báo rằng mình có trí thông minh tự nhiên, nhóm 2 được khen rằng các em đã hoạt động chăm chỉ, nỗ lực. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã báo cáo về cách học trò suy nghĩ, cư xử trong các nhiệm vụ tiếp theo.
Không nên khen trẻ thông minh
Kết quả, những đứa trẻ được khen thông minh nhiều khả năng sẽ chọn những công việc tiếp theo mà chúng nghĩ sẽ khiến mình trông thật trí tuệ. Những trẻ được khen ngợi vì nỗ lực có khuynh hướng chọn những công việc giúp chúng học được những điều mới mẻ.

Trẻ được khen ngợi thông minh có độ yêu thích công viejc ít hơn những trẻ được khen có nỗ lực, Bên cạnh đó, trẻ được nhận xét thông minh cũng ít có khả năng kiên trì, tiếp tục công việc đăng thực hiện hơn những đứa trẻ từng được ca ngợi chăm chỉ.

Trẻ được khen thông minh kém cạnh hơn trong việc chuẩn bị các bài tập ngày mai. Trong khi đó, những trẻ được khen nỗ lực làm tôt các bài tập này.
Không nên khen trẻ thông minh
Phần lớn số trẻ được khen thông minh đã yêu cầu được biết thông tin về cách bạn trang lứa đã thực hiện cùng một nhiệm vụ. Chỉ một phần rất nhỏ những đứa trẻ được khen chăm chỉ yêu cầu được biết thông tin này. Một phần tương đối lớn trẻ được khen thông minh đã nói dối về số lượng các vấn đề giải quyeetsm trong khi rất ít trẻ được ca ngợi nỗ lực làm như vậy.

Đừng khen trẻ thông minh, bằng cách khen trẻ nỗ lực và sử dụng các chiến cụ thể khác, nhiều khả năng chúng ta sẽ có được một học sinh đi theo đà những hành vi đúng mực. “ Trẻ em tiếp xúc với thông tin nhận xét mình thông minh gần như phản ứng tiêu cực với những thành công hay thất bại phải đối mặt. Trong khi trẻ được cung cấp thông tin mình chăm chỉ, nỗ lực sẽ thấy rõ giá trị, hiệu quả của việc học tập nên ít gặp thất bại.”.

Trackback from your site.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *